Peres és peren kívüli képviselet

A jogviták általában több módon oldhatók meg, így amennyiben lehet, a felek közötti egyezség létrehozására törekszem. Az esetek egy részében azonban még a leggondosabb előrelátás és a megegyezésre törekvés mellett is elkerülhetetlen, hogy a felek vitás ügyében bíróság döntsön peres, vagy nemperes eljárásban. Egyes ügyekben a per megindítása után is van lehetőség egyeztetésre, mely célra – a perbeli és a peren kívüli egyezség mellett – a bírósági közvetítői eljárás szolgál, ahol a fél képviselője szintén jelen lehet, e körben tanácsaimmal, javaslataimmal segíthetem az ügyfelem számára is kedvező megegyezést.

A felsorolt jogterületek mindegyikével összefüggésben ellátunk jogi képviseletet mind a peres, mind a peren kívüli, illetve ezeket megelőző eljárásokban. A képviselet magában foglalja a keresetlevél, illetve az ellenkérelem, előkészítő iratok, beadványok, fellebbezés, perújítási és felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem szerkesztését, kiterjed az elsőfokú eljárásra, a rendes és a rendkívüli perorvoslati, valamint a határozatok végrehajtásával kapcsolatos eljárásokra is.