Szakterületek

Kártérítési és biztosítási jog

Teljes körű kártérítési tanácsadás és kártérítés jogi képviselet.
Tovább

Közlekedési balesetek

Ha Ön egy baleset során személyi sérülést szenvedett, igényeljen kártérítést a balesetet okozóval szemben!
Tovább

Orvosi jog, műhibák

Ügyvédi irodánk szakterületei között kiemelten foglalkozunk személyek egészségkárosodásával, hozzátartozók halálával kapcsolatos kártérítési ügyekkel, különösen orvosi műhibák miatt indult kártérítési perekkel.
Tovább

Munkahelyi balesetek

Amennyiben a munkavállaló munkavégzés közben szenved balesetet, a munkáltató a munkavállaló teljes vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítésére köteles a…
Tovább

Peres és peren kívüli képviselet

A jogviták általában több módon oldhatók meg, így amennyiben lehet, a felek közötti egyezség létrehozására törekszem.
Tovább

Szabálysértési jog

Az enyhébb súlyú (a bűncselekmény súlyosságát el nem érő) büntetendő cselekmények körét, és az esetükben alkalmazható szankciókat meghatározó jogág.
Tovább

Közlekedési büntetőjog

A Büntetőtörvénykönyvünk XXII. fejezetében található közlekedési bűncselekmények szabályozására azért került sor, mert modern életünk egyik különösen nagy veszélyforrást jelentő területe…
Tovább

Foglalkozási megbetegedés

A 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 2. § a) pontja szerint: „foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett…
Tovább

Büntetőjogi képviselet

Irodánk teljes körű szolgáltatást nyújt mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva egy büntetőeljárás érintettjeivé válnak, akár sértetti, akár terhelti (gyanúsítotti vagy…
Tovább

Családjog

Házassági vagyon megosztásával kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése, stb.
Tovább

Egészségügyi jog

Orvosi műhibaperek lebonyolítása, egészségügyi intézmények képviselete, stb.
Tovább

Ingatlanjog

Ingatlanokra vonatkozó átruházó (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, opciós, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése, stb.
Tovább